Skip to content

Kategori: Digital Markedsføring

Sosiale Medier: En demokratisk maktforhandling?

Medier som fenomen og bruken av de er omfattende. De både inkluderer og ekskluderer, definerer, informerer, omhandler og former oss gjennom vår bruk av dem. For å fullt ut kunne forstå deres rolle i samfunnet, sett i sammenheng med oss som brukere, er det mange samfunnsrelaterte elementer som bør vurderes.…

Les mer Sosiale Medier: En demokratisk maktforhandling?

4 Comments

Alt er mulig!

I dagens samfunn blir vi eksponert for informasjon og ulike budskap nesten konstant. De er å finne på gaten, på bussen, på tv eller på telefonen du har fremfor deg. På bakgrunn av dette er det heller ikke så vanskelig å forstå hvorfor vi som forbrukere opparbeider oss et filter…

Les mer Alt er mulig!

1 Comment