Skip to content

En fremtidsrettet forretningsmodell

Tradisjonelt sett skapes utformingen av en ny virksomhet på bakgrunn av en enkelt forretningsidé. I følge store norske leksikon kan en forretningsidé defineres som en kort beskrivelse av hva en forretning skal tjene penger på: en kombinasjon av ulike faktorer som kan gi en bedrift konkurransefordeler, formulert i tanke eller skrift for å angi bedriftens retning. Når selve ideen er definert er man nødt til å utforme en forretningsmodell som legger føring på virksomhetens fremvekst. I en tidligere forelesning la Arne Krokan frem følgende definisjon av begrepet forretningsmodell: Business model is a method by which a firm builds and uses its resources to offer costumers better value than its competitors and to make money doing so”. Valg av forretningsmodell fremgår som et strategisk valg, og bør blant annet inneholde beskrivelser av roller og relasjoner mellom selskapets kunder, konsumenter, allierte og leverandører, i følge Weill and Vitale, 2001.

Forretningsmodeller kan i følge Arne Krokan klassifiseres på tre ulike måter:

  • En måte å klassifisere bedrifter på, avhengig av måten de forholder seg til sitt økosystem
  • En måte å klassifisere hvordan man kan tjene penger
  • En måte å klassifisere ulike typer aktiviteter

Hvordan skal man gå frem?

I følge Innovasjon Norge bør en forretningsmodell blant annet gi svar på spørsmål som:
Hva skal du levere?
Hvem er kunden?
Hvem er samarbeidspartnere og konkurrenter?
Hvordan skal du selge?
Hvordan skal du ta betalt?
Hvordan skal du levere?
Hvordan skal vi skape fortjeneste?

De legger også frem at banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere er aktører som vil forlange at man har en utarbeidet og gjennomtenkt forretningsmodell før man kan få  finansiering og annen støtte. Dette understreker også hvor viktig det er å ha en gjennomarbeidet strategi for hvordan din virksomhet skal operere i markedet og nå frem til riktig kundesegment.

Business Model Canvas-metoden

Så hvordan kan du beskrive, diskutere, utforme, utfordre, forbedre, innovere, oppfinne, velge og diskutere din forretningsmodell på best mulig måte?

Business Model Canvas blir ofte omtalt som Osterwalder-modellen. Den består følgelig av ni ulike byggeklosser som kan være behjelpelig i kartleggingen av fremdriften til din virksomhet, og disse byggeklossene består av:

Kundesegmenter – Hvem ønsker du å nå ut til av brukere og kunder?
Verdiløfte – De produkter og tjenester du tilbyr som skaper verdi for kundene dine, hva vil du nå ut med?
Kanaler – Hvordan når dine tjenester eller produkter frem til kundene?
Kunderelasjoner – Hvilket forhold har du eller ønsker du å ha til dine kunder?
Inntektsstrøm – Hvordan og gjennom hvilke prismekanismer skaper din forretningsmodell verdi for din virksomhet?
Ressurser – Hvilke eiendeler har du til disposisjon for å skape og levere dine tjenester?
Kjerneaktiviter – Hva må til for å nå fastsatte mål?
Partnere – Hvem kan hjelpe deg med tilføre virksomheten det du ikke mestrer eller har tilgang til?
Kostnader – Hvilke kostnader har du å forholde deg til?

Det er altså disse elementene som hjelper deg med å utforme forretningsmodellen for din virksomhet. Business Model Canvas fremgår som et redelig verktøy for å kartlegge selve kjernen i din virksomhet, og på mange måter er modellen mer flyktig enn tidligere modeller, da man med utgangspunkt i sine mål og ønsket fremdrift kan redesigne og organisere byggeklossene på dette «forretnings-lerretet» akkurat slik man selv ønsker.

Det kan være fint å ha i bakhodet at forretningsmodellen din trolig må endres og utvikles i flere ledd etter hvert som virksomheten utvikles. Modellen bør derfor justeres i henhold til markedets behov og ønsker, noe som gjør forretningsmodellen til et dynamisk dokument innad i virksomheten som justeres og endres etter som nye opplysninger kommer på banen. Dette kan med andre ord være oppsettet og strukturen du trenger for å kartlegge din virksomhets forretningsmodell, dersom du er i ferd med å skape en ny eller har et behov for å redesigne din egen.

Skjermbilde 2016-02-22 kl. 16.57.45
Her er en illustrasjon av Business Model Canvas forklart og utdypet av Innovasjon Norge.

Business Model Canvas, fremtidens forretningsmodell? 

Det digitale nettsamfunnet som vi i dag befinner oss i byr på en del utfordringer med tanke på utformingen av fremtidens forretninsmodeller. Det blir stadig utviklet nye digitale tjenester med rot i delingsøkonomiens fremvekst, og på sin egen hjemmeside påpeker NTNU at internett er en faktor som har bidratt til at forutsetningene for å utvikle nye forretningsmodeller for elektroniske tjenester har blitt endret – og at blant annet global distribusjon, åpne tjenester, gjenfinnbarhet gjennom søkemotorer og lave terskler for å ta de ulike tjenestene i bruk, er blant de viktigste forutsetningene for framveksten av slike digitale tjenester.

De påpeker også at det i prinsippet er mulig for hvem som helst å etablere en digital tjeneste, men at dersom man ønsker å skape en kommersiell suksess bør selve forretningsideen og utformingen springe ut i fra prinsipper for hvordan man kan skape fordeler for brukerne. Digitale tjenester blir utviklet i en samfunnskultur hvor det stadig blir mer vanlig at kundene påvirker selve utformingen av produktene, og virksomhetens servicekonsept må derfor tilpasse både innhold og leveranse til den enkelte kunde eller bruker. Dette er en utvikling som fremtidens forretningsmodellene er nødt til å ta i betraktning dersom virksomheter skal ha mulighet til å lykkes.

Her kan du se nærmere på hvordan du setter opp en forretningsmodell etter Business Model Canvas metoden.

// Sarah Emilie Mørch

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *