Skip to content

Stikkord: makt

Sosiale Medier: En demokratisk maktforhandling?

Medier som fenomen og bruken av de er omfattende. De både inkluderer og ekskluderer, definerer, informerer, omhandler og former oss gjennom vår bruk av dem. For å fullt ut kunne forstå deres rolle i samfunnet, sett i sammenheng med oss som brukere, er det mange samfunnsrelaterte elementer som bør vurderes.…

Les mer Sosiale Medier: En demokratisk maktforhandling?

4 Comments